Hulp vragen

Hulp voor Dieren uit Oekraïne

De vreselijke oorlog in Oekraïne begint een ramp te worden van ongekende omvang. Er is een vluchtelingenstroom op gang gekomen die ook Nederland heeft bereikt. Door het hele land worden steeds meer opvanglocaties in gebruik genomen om vluchtelingen op te vangen. We zien daarbij dat mensen ook een huisdier(en) meenemen en dat hier bij de voorbereiding, opbouw en inrichting  van de opvang- of doorstroomlocaties rekening mee gehouden moet worden. De ervaring leert ons nu dat gemiddeld 1 op de 100 vluchtelingen één of meer huisdieren meeneemt.

De opvang van mensen die reizen met dieren is voor gemeenten vaak moeilijk te realiseren op de grotere opvanglocaties. Toch is het belangrijk voor mens en dier om te voorkómen dat ze van elkaar worden gescheiden. De vluchtelingen zijn namelijk dagenlang onderweg geweest en hebben soms letterlijk hun huisdier over hun schouder meegedragen.  Uit de ervaringen blijkt dat de meeste mensen hun dier niet afstaan voor tijdelijke opvang elders. We hebben het over mensen die álles hebben moeten achterlaten, van alles en iedereen afscheid hebben moeten nemen en alleen mee hebben genomen wat ze het meest dierbaar is. Hun familie en daarmee ook hun huisdieren. 

Duidelijk is  dat we met elkaar moeten proberen dit extra leed te voorkomen en te zorgen dat mens en dier samen opgevangen kunnen worden. En deze mogelijkheid is er. De afgelopen weken heeft het dierenwelzijnsveld in Nederland, van groot tot klein, de handen ineengeslagen en ervoor gezorgd dat er een compleet vangnet gerealiseerd is voor vluchtelingen uit Oekraïne die samen met hun familie en huisdieren gevlucht zijn. 

Beste gemeente/crisisteam vluchtelingen Oekraïne,

Wij vragen u als gemeente om onderstaande optie op te nemen in het aanbod aan de vluchtelingen om hiermee een goed alternatief te kunnen bieden aan de groep mensen die hun dier bij zich willen houden:

  • Verwijs vluchtelingen en hun huisdier(en) door naar onze website voor vragen en ondersteuning m.b.t. hun dieren, waaronder gratis checkup en medische zorg voor hun dier(en) bij aangesloten dierenartsen in uw regio.
  • Het Meldpunt heeft inmiddels goed zicht op vraag en aanbod van hulp voor mens en dier en adviseert al vele gemeentelijke crisisteams hierin. U kunt als gemeente voor ondersteuning en informatie bellen met het meldpunt via +31 88-8113333, of mailen naar info@HulpvoorDierenuitOekraïne.nl, bijvoorbeeld wanneer u grote groepen mensen met dieren ontvangt.
  • Het Meldpunt adviseert gemeenten ook om bij de inrichting van de noodopvanglocatie rekening te houden met een (beperkt) aantal noodopvangplaatsen voor mensen met hun dieren voor korte termijn, bijv. voor 1 nacht. Hiermee kan de eventuele wachttijd worden overbrugd tot de permanente opvang wordt geregeld via het meldpunt. Deze aanpak voorkomt acute coördinatieproblemen rond mens en dier. Het meldpunt kan helpen bij het inrichten hiervan.
  • Bij veel vluchtelingen met dieren of een aanhoudende toeloop, is het ook mogelijk om op locatie hulp te krijgen van vrijwilligers van ons meldpunt. Zij kunnen assisteren bij het aanvragen van bijvoorbeeld medische zorg en het invullen van onderstaande intakeformulier(en) voor het aanvragen van een gastgezin voor henzelf en hun dier(en).

(ma t/m vrij 11.00-15.00 uur)

Zijn er op dit moment op de opvanglocatie waar u de verantwoording voor draagt al dieren aanwezig? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat we er samen voor kunnen zorgen dat we de mensen en hun huisdieren op een verantwoorde manier kunnen helpen en daarmee extra leed kunnen voorkomen. 

Wat we bieden:

1. Ondersteuning bij de opvanglocaties waar mensen met hun huisdieren aankomen 

  • We kijken mee en zorgen voor een veilig onderkomen voor de huisdieren (en daarmee ook de mensen). Dit kan zowel op of bij de locatie geregeld worden. 
  • We zorgen dat de huisdieren zo snel mogelijk door een dierenarts gezien worden. Ze krijgen een medisch check, krijgen rabiës en andere noodzakelijke vaccinaties en worden voorzien van een chip en een paspoort wanneer deze ontbreken. We kunnen ervoor zorgen dat de dierenarts op locatie komt of we maken een afspraak met een dierenarts in de nabije omgeving. 
  • We zorgen dat er noodzakelijk dierbenodigdheden op de locatie aanwezig zijn (denk aan (reis)manden, voerbakken, kattenbakken etc.) 

2. Advies aan hulpverleners en vluchtelingen m.b.t. zorgen omtrent de huisdieren 

  • Op het gebied van nationale regelgeving
  • Dierziekten
  • Opvangmogelijkheden 

hulpvoordierenuitoekraïne.nl

© 2022