Informatie voor bezoek aan dierenarts

Met uw huisdier naar de dierenarts

Voor de afspraak:
Wilt u alle documentatie (zoals paspoorten, medicatie die het dier gebruikt, enz.) die u betreffende de gezondheid van uw dier heeft meenemen naar het bezoek aan de dierenarts?

Wilt u bij het maken van een afspraak aangeven dat het een dier uit Oekraïne betreft?

Wilt u ook uw persoonlijke gegevens meenemen zoals uw naam, telefoonnummer en tijdelijke adresgegevens? Bij voorkeur uitgeschreven in het Latijnse alfabet.

Waarom moet ik met mijn dier naar de dierenarts in Nederland?
Daarvoor zijn de volgende redenen voor:

 1. Om te voldoen aan de Europese regels die gelden met betrekking tot de invoer van meegereisde huisdieren, waarbij hier vanwege de oorlog in Oekraïne tijdelijk flexibel mee om wordt gegaan.
 2. Om uw dier te kunnen beschermen tegen in Nederland voorkomende risico’s.
 3. Om de in Nederland levende dieren te beschermen voor nieuwe infecties vanuit het buitenland.
 4. Om ervoor te zorgen dat uw dier uiteindelijk voldoet aan de oorspronkelijke douaneregels zodat vrij reizen in Europa in de toekomst ook mogelijk blijft.
 5. Omdat uw dier ziek is.

 Wat doet die dierenarts dan in ieder geval?

 1. Checkt of de papieren in orde zijn. Dit houdt in dat het dier gechipt is, een geldige vaccinatie heeft tegen Rabiës en een bewijs van een voldoende hoge titer heeft tegen Rabiës.
 2. Vult dit aan waar nodig. Dus doet bijvoorbeeld een bloedonderzoek als een titer het enige is dat nog mist.
 3. Plaatst indien uw dier nog geen chip heeft een chip.
 4. Zorgt dan voor een voorlopige registratie van de chip zodat uw dier als hij ontsnapt teruggevonden kan worden.
 5. Vaccineert uw hond/kat/fret tegen Rabiës als er geen geldig bewijs is.
 6. Als er geen paspoort of een onvolledig paspoort is krijgt het dier een nieuw Europees paspoort.
 7. Geeft een vaccinatie tegen in Nederland voorkomende infectieziekten.
 8. Geeft een breed werkende behandeling mee voor wormen, teken en vlooien.
 9. Neemt 30 dagen na vaccinatie tegen Rabiës bloed af voor titerbepaling. Dat is in Nederland verplicht voor honden uit Oekraïne en straks ook nodig om vrij te kunnen reizen binnen de normaal geldende importregels van Europa.
 10. Herhaalt indien nodig na 3-6 weken bij honden de vaccinatie tegen de ziekte van Weil omdat dit een in Nederland regelmatig voorkomende ziekte is.

Hoe moet ik bovenstaande kosten betalen?
Op dit moment zijn hier in geval van nood fondsen voor beschikbaar. Als u niet in de gelegenheid bent deze kosten zelf te betalen, kan de dierenarts deze kosten laten vergoeden vanuit dat fonds. Voor u zijn er dan geen kosten aan verbonden.

 Wat moet ik doen als mijn dier acuut ziek wordt?

 1. Direct contact opnemen met een dierenarts.
 2. Kosten hiervoor zullen zoveel mogelijk vergoed worden. Als uw dierenarts zelf niet deze kosten op zich wil nemen, kan hij hiervoor overleggen met het meldpunt hulpvoordierenuitoekraine.

Wat moet ik doen als de dierenarts nog meer problemen bij mijn dier constateert?
Dat zal afhankelijk zijn van de ernst en de urgentie van deze problemen.  Uw dierenarts kan hiervoor contact opnemen met het meldpunt hulpvoordierenuitoekraine en dan overleggen of ook hier vergoedingen voor mogelijk zijn.

Wat betekent het dat mijn dier in thuisquarantaine moet?

 1. Op basis van risico inschatting voor Rabiës kan de NVWA (instantie die gaat over de importregels van dieren) thuisquarantaine adviseren of officiële quarantaine. U ontvangt een brief van de NVWA, of deze brief kunt u online terugvinden op de website van de NVWA (zie link naar de website onderaan deze brief). Mogelijk krijgt u ook bezoek van inspecteurs van de NVWA. Deze inspecteurs kunnen u verder helpen om de thuisquarantaine zo goed mogelijk vorm te geven. Een periode van officiële quarantaine kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn als de NVWA een dier als hoog-risico inschat en thuisquarantaine niet mogelijk blijkt. In dat geval wordt het dier verzorgd door een officiële instantie via de NVWA.
 2. Een dier moet in ieder geval in thuisquarantaine als de papieren niet in orde zijn.
 3. Thuisquarantaine houdt in dat het dier binnen moet blijven.
 4. Honden mogen wel kort uitgelaten worden, liefst gemuilkorfd.
 5. Dieren mogen geen contact hebben met andere dieren en mensen.
 6. Dieren mogen wel naar de dierenarts.

Hoelang duurt de thuisquarantaine van mijn huisdier?
Dat duurt minimaal totdat de uitslag van de titerbepaling tegen Rabiës bekend is en voldoende hoog is.

 1. Optie 1: Als het dier wel tegen Rabiës gevaccineerd is geweest maar er nog geen titerbepaling heeft plaatsgevonden duurt dit vanaf het moment van bloedafname tot de uitslag uit het laboratorium bekend is: gemiddeld 7 dagen.
 2. Optie 2: Als het dier in Europa tegen Rabiës gevaccineerd is. Bloedafname voor de titerbepaling kan 30 dagen na Rabiësvaccinatie + 7 dagen wachten op uitslag laboratorium = 40 dagen.
 3. Optie 3: Als de eerste keer de titer niet voldoende hoog is dan is het advies nogmaals tegen Rabiës te vaccineren en dan weer na 30 dagen bloed af te nemen om de titer te bepalen. Dan duurt de thuisquarantaine dus 2 x 40 = 80 dagen.

Moet nog ik naast het chippen, registreren, bloedonderzoek, vaccinaties inclusief de herhalingen daarvan, antiparasitaire behandelingen en de thuisquarantaine nog op andere zaken letten?

 1. Ontlasting zoveel mogelijk verwijderen via een poepzakje die u daarna in de vuilnisbak gooit.
 2. In de eerste 3 maanden na de uitslag van een voldoende hoge titer wordt het aangeraden om terughoudend te zijn met contact van je huisdier met andere mensen en dieren.
 3. Zodra u een verblijf heeft voor langere tijd deze gegevens aanpassen in de databank van uw chip.
 4. Het meegegeven advies van de dierenarts tegen wormen, vlooien en teken opvolgen.
 5. Bij gedragsproblemen van uw dier contact opnemen met de dierenarts. Hij kan u of zelf helpen of doorverwijzen naar de meest geschikte hulp in uw geval.
 6. Op veel plekken in Nederland geldt voor alle honden een standaard aanlijn gebod.

Versie 25 april 2022
Actuele informatie inclusief versie in meerdere talen:
www.nvwa.nl/oekraine

Tips over gedrag tijdens thuisquarantaine in meerdere talen:
https://diergeneeskunde.nl/adviezen-gedragskliniek-voor-dieren-uit-oekraine/

Tips over gedrag van het gevluchte dier inclusief reacties op harde geluiden (in Nederland bekend als “vuurwerkangst”):
https://www.edz-nieuwegein.nl/disciplines/veterinaire-gedragsgeneeskunde/gevlucht-dier

Achtergrondinformatie over infectieziekten en infectiepreventie voor dierenartsen en eigenaren:
https://diergeneeskunde.nl/oekraine/

hulpvoordierenuitoekraïne.nl

© 2022